Program stomatologické prevence

Zubní kaz je jedním z nejčastějších onemocnění. Podrobnosti k této problematice jsou uvedeny v letáčku, který vydala RBP:

 

 

 

K zamezení komplikací spojených s neošetřeným zubním kazem, případně jinými chorobami ústní dutiny, je pro pojištěnce zařazené do Programu 90 automaticky zajišťována bezplatná služba sledování frekvence preventivních stomatologických prohlídek. V případě, že doba od poslední návštěvy stomatologa přesáhne doporučený počet měsíců, pojišťovna klienty (u nezletilých jejich rodinné zástupce )na tuto skutečnost písemně upozorní.