Kancelář zdravotního pojištění – Kancelář ZP (dříve CMU)

Rozhodnutím Rady CMU došlo ke sloučení Národního referenčního centra z.s.p.o. s Centrem mezistátních úhrad z.s.p.o (CMU). CMU je od 1.1.2016 nástupnickou právnickou osobou a přebírá tak práva a závazky dosavadního NRC, současně vystupuje pod novým názvem Kancelář ZP. Z hlediska dosavadní činnosti se nic nemění.

Kancelář ZP nadále plní úkoly styčného orgánu a národního referenčního centra pro provádění národních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění i mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a práva Evropské unie. Kancelář ZP zajišťuje i další potřebné společné činnosti pro oblast veřejného zdravotního pojištění ČR.

Členy a zřizovateli Kanceláře ZP jsou všechny veřejné zdravotní pojišťovny, působící na území České republiky.

  • CMU vzniklo v roce 2001 a stalo se styčným orgánem k provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a následně i práva Evropských společenství. Od 1.5.2004 vykonává CMU funkce styčného orgánu ČR nejen na základě zmocnění daného jednotlivými mezinárodními smlouvami, ale i na základě nařízení Rady EHS 574/72. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům.
  • Kromě zúčtování nákladů za zdravotní péči např. poskytuje informační servis, zajišťuje poradenskou a metodickou činnost a správní pomoc.

 

www.kancelarzp.cz/cs    

 

www.kancelarzp.cz/cs