Muži od 19 let do 59 let

Finanční příspěvek pro muže od19 do 59 let                1.000 Kč / rok.

 

očkování

příspěvek do 1.000 Kč:

 • úhrada kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, 

 

celiakie 

příspěvek do 1000 Kč: 

 

pro diabetiky

příspěvek do 1000 Kč:

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky (50 % z ceny),
 • nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy v moči,
 • nákup glukometru a diagnostických proužků pro stanovení hodnot glukózy v krvi,
 • nákup příslušenství k inzulínové pumpě,

 

speciální vyšetření 

příspěvek do 500 Kč:

 • ošetření rázovou vlnou jednou ročně,
 • genetická analýza vzniku trombózy ke zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5,Protrombin, gen F2 nebo Gen MTHFR),
 • diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem,
 • diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví nehrazené ze zdravotního pojištění pro uživatele „MojeRBP“,

 

zdraví ve svých rukou

příspěvek do 500 Kč: 

 • komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního, pojištěncům od 40 let jednou ročně,
 • vyšetření na okultní krvácení ve stolici do 49 let,
 • preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního jednou za 2 roky,
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně doporučujeme k nahlédnutí,

 

léčiva na prostatu

příspěvek do 500 Kč:

 • nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubnému zbytnění prostaty nad 45 let věku (doporučený seznam),

 

na pohybové aktivity

příspěvek do 500 Kč:

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele „MojeRBP“ (50 % z ceny).

 

 

 

Bonusy                                      nad finanční příspěvek 1.000 Kč / rok.

 

sloučení limitů na celiakii

příspěvek do 10.000 Kč:

 • možnost navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii o finanční příspěvek od rodičů a přátel (maximálně 9 osob) (souhlas s převodem limitu),

 

program zdraví 90

příspěvek do 500 Kč:

(pro pojištěnce zařazené do Programu P90)

 • nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, 
 • ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění, 
 • nákup snímacích nebo fixních aparátků při léčbě vadného růstu chrupu,
 • nákup permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky na lyžování apod.),

  

dárcům krve nebo kostní dřeně

příspěvek do 6.000 Kč:

 • příspěvky za bezplatné darování krve nebo kostní dřeně (podrobnosti),

  

plavání

zdarma nebo se slevou:

 • vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma nebo se slevou  ze vstupného, a to v období únor - duben  a září – listopad,

  

cestovní pojištění

se slevou pro pojištěnce RBP:

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou.