Senioři nad 60 let

Finanční příspěvek pro seniory nad 60 let                   1.000 Kč / rok.

 

očkování

příspěvek do 1.000 Kč:

 • úhrada kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, 

 

celiakie

příspěvek do 1.000 Kč: 

 

pro diabetiky

příspěvek do 1.000 Kč:

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky ve výši 50 % z ceny,
 • úhrada doplatků na nákup diabetické obuvi pro diabetiky zakoupené v prodejnách zdravotnických prostředků nebo lékárnách,
 • nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy v moči,
 • nákup glukometru a diagnostických proužků pro stanovení hodnot glukózy v krvi,
 • nákup příslušenství k inzulínové pumpě.

 

speciální vyšetření

příspěvek do 500 Kč: 

 • ošetření rázovou vlnou jednou ročně,
 • denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky,
 • diagnostické vyšetření zrakového nervu (GDx, HRT, OCT, PENTACAM),
 • diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem,
 • diagnostické vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví nehrazené ze zdravotního pojištění pro uživatele MojeRBP,

 

zdraví ve svých rukou

příspěvek do 500 Kč:

 • komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního jednou ročně,
 • preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mužům jednou za 2 roky,
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně, doporučujeme k nahlédnutí

 

registrovní sportovci

příspěvek do 500 Kč:

 • periodická prohlídka registrovaných sportovců,
 • úhrada členských, registračních příspěvků,

 

vitamíny a kloubní výživa

příspěvek do 500 Kč:

 

léčiva na osteoporózu a prostatu 

příspěvek do 500 Kč:

 • nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubnému zbytnění prostaty u mužů (doporučený seznam),
 • nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných ošetřujícím lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů u žen (doporučený seznam),

 

pro lepší paměť

příspěvek do 500 Kč:

 • prevence poruch duševního zdraví (kurzy paměti, pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra),

 

na pohybové aktivity

příspěvek do 500 Kč:

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele „MojeRBP“ (50 % z ceny).
 • nákup permanentky na plavání (50 % z ceny),

 

hezký úsměv

příspěvek do 500 Kč:

 • nákup fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady v lékárnách,
 • úhrada doplatků na zubní náhrady i jejich opravy.

 

 

Bonusy                                      nad finanční příspěvek 1.000 Kč / rok.

 

sloučení limitů na celiakii

příspěvek do 10.000 Kč:

 • možnost navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii o finanční příspěvek od rodičů a přátel (maximálně 9 osob a celý limit 1.000 Kč nebo jeho část), (tiskopis převod limitu celiakie)

 

léčebné čtrnáctidenní lázeňské pobyty

příspěvek 15.000 Kč:

 • nabídka léčebných pobytů pro seniory
  (podrobnosti  v Aktualitách),

 

dárcům krve

příspěvek do 3.000 Kč:

 • příspěvek za bezplatné darování krve nebo kostní dřeně (podrobnosti),

 

plavání

zdarma nebo se slevou:

 • vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma nebo se slevou  ze vstupného, a to v období únor - duben  a září – listopad,

 

cestovní pojištění

se slevou pro pojištěnce RBP:

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou,