Ženy od 19 do 59 let

Finanční příspěvek pro ženy od 19 do 59 let               1.000 Kč / rok. 

 

očkování

příspěvek do 1000 Kč:

 • úhrada kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV hrazeného jako bonus,

 

celiakie

příspěvek do 1.000 Kč: 

 

pro diabetiky

příspěvek do 1000 Kč:

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky (50 % z ceny),
 • nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy v moči,
 • nákup glukometru a diagnostických proužků pro stanovení hodnot glukózy v krvi,
 • nákup příslušenství k inzulínové pumpě,

 

speciální vyšetření

příspěvek do 500 Kč:

 • ošetření rázovou vlnou jednou ročně,
 • denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky nad 40 let,
 • genetická analýza vzniku trombózy ke zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5, Protrombin, gen F2 nebo Gen MTHFR),
 • diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem,
 • diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví nehrazené ze zdravotního pojištění pro uživatele „MojeRBP“,

 

zdraví ve svých rukou

příspěvek do 500 Kč:

 • komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního, pojištěncům od 40 let jednou ročně,
 • mamografické vyšetření prsů od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů do 44 let,
 • vyšetření na okultní krvácení ve stolici do 49 let,
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně doporučujeme k nahlédnutí,

 

léčiva na osteoporózu

příspěvek do 500 Kč: 

 • nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů nad 40 let věku (doporučený seznam),

 

na pohybové aktivity

příspěvek do 500 Kč: 

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele „MojeRBP“ (50 % z ceny).

 

 

Bonusy                                     nad finanční příspěvek 1.000 Kč / rok. 

 

očkování proti HPV

příspěvek do 4.000 Kč: 

 • po ukončení očkovacího cyklu na úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru:
  - ženám do 30 let (prevence proti rakovině děložního čípku, genitálním bradavicím a análnímu 
     karcinomu, vakcína CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9),
  -  příspěvek lze uplatnit jen jednou za dobu pojištění u RBP,

 

sloučení limitů na celiakii

příspěvek do 10.000 Kč: 

 • možnost navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii o finanční příspěvek od rodičů a přátel (maximálně 9 osob) (souhlas s převodem limitu),

 

pro těhotné

příspěvek do 1.000 Kč:
(i do 18 let) 

 • kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, tj. přípravy ženy k porodu,
 • nákup vitamínů v lékárnách v době těhotenství (doporučený seznam),
 • provedení epidurální analgezie při porodu,
 • provedení ultrazvukového vyšetření plodu v I. trimestru, včetně screeningu Downova syndromu,
 • nákup porodnického gelu,

 

po porodu

příspěvek do 1.000 Kč: 

(i do 18 let)

 • nákup pomůcek ke kojení zakoupených v lékárně do 1 roku po porodu,
 • cvičení pro ženy do 6 měsíců po porodu,

 

 

příspěvek pro vícerčata

příspěvek  1.213 Kč na jedno dítě   

 • lze čerpat na kterýkoliv finanční příspěvek určený pro děti a mládež do 18 let,

 

 

program Zdraví 90

příspěvek do 500 Kč: 

(pro pojištěnce zařazené do Programu P90).

 • nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách,

 • ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění,

 • nákup snímacích nebo fixních aparátků při léčbě vadného růstu chrupu,

 • nákup permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky na lyžování apod.),

 

dárcům krve nebo kostní dřeně

příspěvek do 6.000 Kč: 

 • příspěvky za bezplatné darování krve nebo kostní dřeně  (podrobnosti),                                                                                  ,

plavání

zdarma nebo se slevou: 

 • vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma nebo se slevou  ze vstupného, a to v období únor - duben  a září – listopad,

 

cestovní pojištění

se slevou pro pojištěnce RBP: 

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou.