Průkaz zdravotního pojištění

Průkaz zdravotního pojištění je doklad klienta vydaný jeho zdravotní pojišťovnou pro účely :

 

 • prokazování se při poskytování zdravotní péče, včetně lékáren a prodejen prostředků zdravotní techniky
 • vyřizování běžných záležitostí u své zdravotní pojišťovny.

 

V současné době RBP, zdravotní pojišťovna používá u svých pojištěnců tři druhy průkazu pojištěnce.

 

1. Evropský průkaz zdravotního pojištění 

 • Plastová karta, na čelní straně modrá. Tento průkaz je vydáván od 1.července 2004, je nepřenosný, na rubové straně zelený.  Od listopadu 2013 je rubová strana doplněna o bezplatnou telefonní linku na kontaktní centrum. Od listopadu 2015 je rubová strana v nové grafické podobě  doplněná o nabídkou elektronické komunikace prostřednictvím „MojeRBP“. Průkaz kromě ČR platí i ve všech státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku. Respektují jej a jeho užívání požaduje i Makedonie.

 

 • Každoročně, vždy v posledním čtvrtletí roku, zasílá RBP, zdravotní pojišťovna  automaticky svým klientům, kterým v příslušném roce končí platnost plastových průkazů pojištěnce, průkazy nové. Tyto průkazy dostanou postupně všichni tito pojištěnci, a to cca 1 měsíc před ukončením platnosti původních průkazů. Průkaz je po zhotovení prostřednictvím České pošty zasílán na adresu bydliště.

 

Při této příležitosti si dovolujeme připomenout jednu ze základních povinností pojištěnce, kterou je oznamovací povinnost, při níž je pojištěnec povinen hlásit své zdravotní pojišťovně veškeré důležité změny, a to:

  

 • do 8 dnů zejména veškeré skutečnosti ovlivňující jejich zařazení do kategorií za které hradí pojistné stát (mateřská dovolená, důchod, evidence na úřadu práce, apod.),  zaměstnavatel nebo je hradí jako OSVČ
 • do 30 dnů změny jména, příjmení, rodného čísla a zejména adresu trvalého pobytu nebo kontaktní adresu

 

 

Podmínky vydání EHIC průkazu

 • Pokud si jako pojištěnec RBP řádně plníte své povinnosti a v souladu se zákonem oznamujete veškeré změny údajů, nemusíte mít obavy, protože nový průkaz v příslušném termínu obdržíte poštou. 
 • V případě, kdy v době ukončení platnosti průkazu vycestujete do zahraničí a nový průkaz by Vás již doma nezastihl, můžete o vydání nového průkazu požádat již nyní. Stačí navštívit kterékoliv pracoviště RBP, vzít si stávající průkaz pojištěnce a průkaz totožnosti. Musíte počítat s tím, že v tomto případě Vám nový průkaz bude zaslán na adresu trvalého bydliště nebo doručovací adresu cca do tří týdnů. Na tuto dobu Vám bude na kontaktním místě RBP vydán náhradní doklad „Potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz“.
 • Pokud si nejste jisti, zda v registru pojišťovny máte uvedenou správnou adresu trvalého bydliště nebo jste začali využívat doručovací adresu, kterou jste dosud RBP neoznámili, můžete využít tiskopisu „Oznámení změny" k nahlášení změny nebo potvrzení stávajících údajů.
 • Pokud v uvedeném termínu nový průkaz neobdrží ti, kterým platnost průkazů končí (uvedeno na modré straně průkazky vpravo dole), je nutno navštívit kterékoliv pracoviště RBP - kontaktní místa.
 

  

2. Průkaz zdravotního pojištění žlutý - dočasných dokladů o pojištění

Tento průkaz je nepřenosný, na lícní straně žlutý, na rubové straně zelený, má formát a vzhled evropského průkazu a je vydáván pojišťovnou v následujících třech případech, které se liší textem v kolonce „rozsah péče“:

 

 • průkaz pojištěnce bydlícího v ČR, je určen pro osoby s nárokem na „plnou péči“ (občany ČR mající pojištění v jiném státě EU, EHP nebo Švýcarsku – na základě evropských formulářů E 106, S1),
 • průkaz pojištěnce (osoby z EU, EHP nebo Švýcarska – mající evropský průkaz zdravotního pojištění) pobývajícího v ČR,  je určen pro osoby s nárokem na „lékařsky nezbytnou péči“,
 • průkaz pojištěnce (osoby ze smluvního státu) pobývajícího v ČR, je určen pro pojištěnce s nárokem na „nutnou a neodkladnou péči“.

 

prukaz4-nahled2.jpg

 

 

3. Dočasný průkaz zdravotního pojištění bílý 

Dočasný průkaz ve folii, na obou stranách bílý. Tento průkaz je nepřenosný a byl a je nadále vydáván pojišťovnou, platí pouze v ČR a není omezen dobou platnosti (kromě cizinců, kde platnost průkazu je maximálně 1 rok od jeho vydání nebo na dobu kratší, dle platnosti pracovní smlouvy).

 

prukaz5-nahled2.jpg

 

 

Evidence zdravotních průkazů

Zdravotní pojišťovna si udržuje platnou evidenci vydaných evropských průkazů zdravotního pojištění.
V případě ukončení platnosti průkazu je příslušné číslo průkazu zneplatněno a nelze na takové číslo vykázat zdravotní péči. K zneplatnění průkazu dojde v případě nahlášené ztráty průkazu, jeho poškození, při změně údajů pojištěnce, při ukončení pojištění u zdravotní pojišťovny apod. MojeRBP Vydané a zneplatněné průkazy EHIC

 

 

·