Registrace pojištěnce

 prid.png

RBP, zdravotní pojišťovna:

  

 • je moderní pojišťovnou pro všechny, kteří si váží profesionality a ekonomické jistoty
 • je ekonomicky stabilní zdravotní pojišťovnou, která dlouhodobě nemá vůči poskytovatelům zdravotních služeb žádné závazky po lhůtě splatnosti, z čehož vyplývají korektní vztahy mezi poskytovateli a pojišťovnou, resp. jejími pojištěnci.
 • má v přepočtu na 1 pojištěnce ve srovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami dlouhodobě zdaleka nejvyšší rezervy ve fondu, z nějž se hradí poskytnutá zdravotní péče, a dává tak svým klientům i nejvyšší míru jistoty její bezproblémové úhrady.
 • je největší regionální zdravotní pojišťovnou s více jak 430 tisíci pojištěnci.
 • se zaměřuje na formování vztahů mezi klienty a jejich zdravotní pojišťovnou, svůj servis přizpůsobuje využívání všech dostupných a efektivních způsobu komunikace.
 • provozuje jedinečnou aplikaci „MojeRBP“, která nabízí pojištěncům on-line informace o jejich zdraví a celou řadu dalších volitelných služeb.
 • má jako jediná zdravotní pojišťovna pro své klienty nepřetržitě k dispozici bezplatnou informační linku 800 213 213.
 • připravila pro všechny pojištěnce s momentálními zdravotními problémy službu „Telefonní lékař“, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
 • má pro řešení sporů svých pojištěnců s poskytovateli zdravotních služeb zřízenou funkci zdravotního ombudsmana.
 • pravidelně organizuje pro své pojištěnce „Dny zdraví“ při kterých zajišťuje zdravotnická měření.
 • nabízí pojištěncům výhodné pojištění léčebných výloh v zahraničí s limitem plnění do 100 miliónů korun, s možností pojištění v den uzavření pojistky a platností od jednoho dne.
 • nabízí pojištěncům slevy a výhody u více než 267 obchodních partnerů.
 • nabízí jedinečný preventivní program, který je určen pro všechny pojištěnce, se specializovanou nabídkou pro jednotlivé věkové kategorie, a to děti a mládež do 18 let, ženy od 19 do 59 let, muže od 19 do 59 let a seniory nad 60 let. Od ledna 2019 došlo k rozšíření nabídky preventivních programů a navýšení objemu finančních prostředků pro tento účel.

 

Další informace