Jak se registrovat k RBP

Od 1. září 2015 došlo k výrazné změně termínů možné přeregistrace, která je možná:

 

 • při dodržení podmínky možné změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí,
 • v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít,
 • nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny, platí tedy: 
  • podpis přihlášky 01.07.2018 - 30.09.2018, pojištěncem RBP od 01.01.2019,
  • podpis přihlášky 01.01.2019 - 31.03.2019, pojištěncem RBP od 01.07.2019,
  • podpis přihlášky 01.07.2019 - 30.09.2019, pojištěncem RBP od 01.01.2020,
  • podpis přihlášky 01.01.2020 - 31.03.2020, pojištěncem RBP od 01.07.2020.

 

V mezidobí, tedy, od 01.04. do 30.06. a od 01.10. do 31.12. příslušného kalendářního roku se pojišťovat mohou:

 

 • novorozenci jsou v den narození zdravotně pojištěni u té zdravotní pojišťovny, kde je při porodu pojištěna matka dítěte; není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte,
 • miminko je možno zaregistrovat zákonným zástupcem až po přidělení rodného čísla (po vystavení rodného listu), a to do 8 dnů.
 • při první změně zdravotní pojišťovny u dítěte narozeného v příslušném kalendářním roce nemusí být dodržena zákonná lhůta 12 měsíců, zákonný zástupce jej může k RBP zaregistrovat ve stejných termínech jako u dospělých pojištěnců (01.01. – 31.03. a 01.07. – 30.09.), změna proběhne vždy k 01.07. příslušného kalendářního roku nebo 01.01. příštího roku.
 • ostatní pojištěnci jen výjimečně na základě speciální plné moci, kterou pověří pracovníka RBP k předání přihlášky k RBP v nejbližším zákonném termínu.

 

Komu mám změnu hlásit?

 • zaměstnavateli
 • ošetřujícímu lékaři