Zrušení přeregistrace

Stále častěji se na RBP, zdravotní pojišťovnu obracejí klienti se žádostí o pomoc při řešení situace, kdy se nechali na ulici, v obchodním domě nebo i při nenadálé návštěvě ve vlastní domácnosti někdy přesvědčit, jindy spíše obelstít, a podepsali přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. 

 


Zrušení přeregistrace:

 

  • Náborčí při svém jednání velmi často používají lživé informace typu „Vaše pojišťovna již od nového roku nebude existovat“, „…nic svým pojištěncům nehradí“, „…nezajistí Vám úhradu lékařské péče“ „nebojte se podpisu, to jen nezávazná anketa“ apod. Za každou cenu se Vás snaží přimět k podpisu. Nezapomínejte při tom, že jsou placeni za přihlášený „kus“ a je jim naprosto jedno, jaké to klientovi může přinést potíže, vždyť on už jej nikdy neuvidí.
  • Vyhýbejte se proto kvapným rozhodnutím,kdy zmínění náborčí sázejí právě na uměle vyvolanou časovou tíseň. Vezměte si proto vždy čas na rozmyšlenou, ověřujte si jejich tvrzení, ptejte se na názor svého lékaře, zdravotní pojišťovny, příbuzných nebo známých. Na rozhodnutí si vždy vyhraďte potřebný čas. Je-li vám podána nepravdivá informace, položte si otázku, jak s vámi společnost, pro kterou jste získáváni, bude asi zacházet, když vás vědomě klame již při prvním kontaktu.
  • Pokud jste již zmíněnou přihlášku nechtěně uzavřeli, je od ní ještě možno odstoupit, i když tento krok je velmi obtížný a je o to snazší, čím vzdálenější je datum její platnosti. Zde je tedy přiměřený stupeň spěchu spíše žádoucí. Je třeba si uvědomit, že podepsaná přihláška nabývá neodvolatelně platnosti vždy k prvému lednu nebo prvému červenci. Po tomto termínu je již většinou pozdě. 
  • Žádost o storno musíte podat na tu zdravotní pojišťovnu, ke které jste přihlášku podepsali. S ohledem na platný zákon, který neumožňuje pojištěnci jednou podepsanou Přihlášku odvolat, zrušit, stornovat, či jakkoliv zneplatnit, může pouze podepsat novou přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, ale teprve po ročním setrvání u druhé zdravotní pojišťovny. 

  • Jedinou výjimku tvoří případy, které náborčí při svém jednání s pojištěncem závažně pochybí, a to výše popsaným způsobem.