Úhrady za úkony

Popis výkonu  Výše úhrady
Prohlídka registrujícím lékařem při přijetí do evidence pro dospělé  671,- Kč
Periodická preventivní prohlídka  450,- Kč
Prohlídka registrujícím lékařem při přijetí do evidence dítěte do 6 let  727,- Kč
Periodická prohlídka dítěte do 6 let  506,- Kč
Prohlídka registrujícím lékařem při přijetí do evidence dítěte nad 6 let  671,- Kč
Periodická prohlídka dítěte nad 6 let  450,- Kč
Vyšetření internistou při přijetí do péče  640,- Kč
Cílené vyšetření internistou  430,- Kč
Kontrolní vyšetření internistou  215,- Kč
Vyšetření chirurgem při přijetí do péče  358,- Kč
Cílené vyšetření chirurgem  247,- Kč
Kontrolní vyšetření chirurgem  124,- Kč
Vyšetření gynekologem při přijetí do péče  351,- Kč
Cílené vyšetření gynekologem  233,- Kč
Preventivní prohlídka gynekologem včetně ultrazvukového vyšetření  678,- Kč
Komplexní vyšetření v poradně pro těhotné  402,- Kč
Opakované vyšetření v poradně pro těhotné  266,- Kč
Ultrazvukové vyšetření v těhotenství  299,- Kč
Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství  676,- Kč
Ultrazvukové vyšetření u gynekologických onemocnění                            320,- Kč

 

 

Výše úhrady některých stomatologických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění dle vyhlášky č. 619/2006 Sb.:

Popis stomatologického výkonu Výše úhrady Výše úhrady
RBP
Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta 368,-Kč 405,-Kč
Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče 294,-Kč 323,-Kč
Vyšetření registrovaného pacienta od 1 do 6 let v rámci preventivní péče 105,-Kč 116,-Kč
Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pacienta 295,-Kč  
Anestezie svodná 100,-Kč  
Anestezie infiltrační 80,-Kč  
Extrakce jednoduchá 168,-Kč  
Extrakce komplikovaná 525,-Kč  
Ošetření zubního kazu 220,-Kč  
Ošetření zubního kazu fotokompozitní výplní
hradí se do 18 let v rozsahu od 3. zubu po 3. zub nahoře i dole
315,-Kč  
Konzervativní léčba komplikací zubního kazu /plnění zubu/ za každý kanálek 265,-Kč