Lázeňská péče

Moderní lázeňskou léčbou se rozumí léčba s využitím místních přírodních léčivých zdrojů, změnou klimatu a prostředí. Přírodními léčivými zdroji jsou minerální vody, léčebná bahna a slatiny, léčebné plyny, případně klima. Naše země je na tyto zdroje neobyčejně bohatá, jejich léčebné působení je ověřeno mnohaletou tradicí a zkušeností.

 

Postup při vyřizování a poskytování lázeňské léčby:

 

Změny v návrhové činnosti od 01.01. 2015

 

 

 

 

 • Vyhláška stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obory specializace doporučujících lékařů, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst.

 

 • Tyto dva nové právní předpisy nahrazují původní vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, jejíž platnost byla ukončena rozhodnutím Ústavního soudu ČR dne 31. 12. 2014.

 

 • Lázeňská léčebně rehabilitační péče je hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař, potvrdil revizní lékař pojišťovny a je poskytována výhradně jako následná lůžková péče. Návrh podává na formuláři „Návrh na lázeňskou péči“ registrující praktický lékař, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

 

 

 

 

 • Vydáním nových právních předpisů se změnily u vybraných indikací některé podmínky pro úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění a kritéria pro její poskytnutí.

 

 • Registrující praktičtí lékaři a ošetřující lékaři při hospitalizaci, kteří vystavují návrhy na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, a dále i ošetřující lékaři, kteří lázeňskou léčebně rehabilitační péči doporučují jako nezbytnou součást léčebného procesu, jsou povinni se výše jmenovanými novými právními předpisy při své návrhové činnosti důsledně řídit. Proto si dovolujeme tyto lékaře požádat, aby věnovali zvýšenou pozornost novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 1/2015 Sb., a to především jeho příloze č. 5 (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) a vyhlášce č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.  

 

 

Komplexní lázeňská péče

Zpravidla navazuje přímo na ústavní péči nebo na péči v odborných ambulancích jako doléčení závažných onemocnění, stavů po komplikovaných operacích apod. Její poskytnutí doporučují především příslušní specialisté, u nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce odborník pro choroby z povolání. Zdravotní pojišťovna hradí lékařské vyšetření a léčebné procedury, stravování a ubytování. Lázeňskou léčebně rehabilitační péči pacient v produktivním věku absolvuje v době pracovní neschopnosti. Ve formě komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče se poskytuje léčení rovněž dětem a dorostu do 18 let, není-li na žádost poskytnuta léčba příspěvková. Schválený návrh, odsouhlasený revizním lékařem,  zasílá zdravotní pojišťovna do zdravotnického zařízení poskytujícího lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která stanoví pacientovi nástup do lázní nejpozději do 3 měsíců od data vystavení návrhu, u dětí a dorostu do 6 měsíců.

 

 

Příspěvková lázeňská péče

Poskytuje se na návrh registrujícího praktického lékaře v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, především u chronických onemocnění, a to zpravidla jednou za dva roky. Zdravotní pojišťovna hradí náklady za vyšetření a léčení. U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče si pacient ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou vybírá sám vhodné lázeňské zařízení, se kterým si dohodne termín léčení i další podmínky, jako je ubytování a stravování, které si hradí z vlastních finančních prostředků. Lázeňskou léčbu realizuje klient do 6 měsíců od data vystavení návrhu v době svého osobního volna.

 

V lázních se mohou také léčit samoplátci, kteří si hradí sami náklady spojené s pobytem v lázních. Pro přijetí samoplátce není nezbytný kompletní lázeňský návrh, dostačující je lékařská zpráva pro lázeňského lékaře.

 

RBP, zdravotní pojišťovna nabízí možnost léčení v 34 smluvních zdravotnických zařízeních poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči v České republice a s 2 na Slovensku.

  

Smluvní lázeňská zařízení RBP, zdravotní pojišťovny v ČR:

 • Bechyně
  léčebna pro dospělé
  E-mail:         
  Internet :      www.laznebechyne.cz
 • Bělohrad
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.belohrad.cz
 • Bludov
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.lazne-bludov.cz
 • Bohdaneč
  lléčebna pro dospělé
  E-mail:         
  Internet        www.llb.cz
 • Darkov
  léčebna pro dospělé
  E-mail:         
  Internet:       www.darkov.cz
 • Františkovy Lázně
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.franzensbad.cz
 • Františkovy Lázně AQUAFORUM

  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.pawlik-aquaforum.cz
   

 • Františkovy Lázně – Monti SPA
  léčebna pro dospělé
  E-mail:         
  Internet :      www.monti-spa.cz
 • Hodonín
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.laznehodonin.cz
 • Jáchymov
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.laznejachymov.cz
 • Jánské Lázně
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.janskelazne.com
 • Jeseník
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.priessnitz.cz
 • Karlova Studánka
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.horskelazne.cz
 • Karlovy Vary – Bohemia lázně
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:     www.bohemia-lazne.cz
 • Karlovy Vary – Imperial
  léčí pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.imperial-group.cz
 • Karlovy Vary - Mánes
  léčebna pro děti i dospělé
  E-mail:         
  Internet:       www.manes-spa.cz
 • AquaKlim Sanatoria Klimkovice
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.sanatoria-klimkovice.cz
 • Kynžvart
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.detskalecebna.cz
 • Libverda 
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.lazne-libverda.cz
 • Luhačovice, a.s.
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.lazneluhacovice.cz
 • Luhačovice - NIVA
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.niva.cz,
 • Luhačovice - Anna Kneblová - VIOLA
  léčebna pro dospělé
  E-mail:         
  Internet:       www.luhacovicepraha.com
 • Luhačovice – Miramare
  léčebna pro dospělé      
  E-mail:         Internet:       www.miramare.luhacovice.cz
 • Mariánské Lázně, a.s.
  léčebna pro dospělé
  E-mail:         
  Internet:       www.marienbad.cz
 • Mariánské Lázně - ROYAL
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.royalmarienbad.cz
 • Mšené
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.msene.cz
 • Ostrožská Nová Ves
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.laznenovaves.cz
 • Poděbrady
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.lazne-podebrady.cz
 • Slatinice
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.lazneslatinice.cz
 • Teplice nad Bečvou
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.ltnb.cz
 • Teplice v Čechách 
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.lazneteplice.cz
 • Třeboň – Aurora
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.aurora.cz
 • Třeboň – Bertiny lázně
  léčebna pro dospělé 
  E-mail:         
  Internet:       www.berta.cz
 • Velké Losiny
  léčebna pro dospělé a děti
  E-mail:         
  Internet:       www.lazne-losiny.cz
 • Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
  Karlovy Vary, Teplice v Čechách, Františkovy Lázně, Jeseník 
  léčebna pro dospělé
  E-mail:         
  Internet:       www.volareza.cz

 

 

Smluvní lázeňská zařízení RBP, zdravotní pojišťovny v SR:

 • Piešťany 
  léčebna pro dospělé (nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové)
  E-mail:         
  Internet:       www.kupelepiestany.sk
 • Smrdáky 
  léčebna pro dospělé (nemoci kožní, stavy po popáleninách)
  E-mail:         
  Internet:       www.kupelesmrdaky.sk

·