Léčebny a ozdravovny

Zdravotní péči dětem a mladistvým poskytuje RBP, zdravotní pojišťovna také v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách.

 

Zdravotní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách se poskytuje v souladu se Zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 350/2008 Sb. Zde jsou stanovena indikační zaměření a nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let zdravotní péče poskytuje.

 

Návrh na léčení do těchto zařízení podává na příslušném tiskopisu registrující praktický lékař pro děti a dorost, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Následně musí být návrh posouzen revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Platnost návrhu je 6 měsíců od jeho vystavení. V případě přímého překladu pojištěnce z lůžka na lůžko není za potřebí posouzení revizního lékař.  

 

Zdravotní péče v dětských odborných léčebnách je poskytována dětem a mladistvým do 18 let. Délku pobytu v dětské odborné léčebně stanoví vedoucí lékař léčebny na základě zdravotního stavu pojištěnce.

 

Dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem v rekonvalescenci, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem se poskytuje péče v ozdravovnách. Zdravotní péče v dětské ozdravovně je poskytována dětem ve věku 3 - 15 let. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 21 dnů.

 

 

RBP, zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvy s těmito léčebnami a ozdravovnami:

 

Dětské odborné léčebny:

 • Sanatorium EDEL - léčebna Zlaté Hory
  E-mail: 
  Internet: www.speleoterapie.cz 
 • Dětská odborná léčebna Charloty G. Masarykové, Bukovany
  E-mail: 
  Internet: www.lecebnabukovany.cz 
 • Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium 

  E-mail: 

  Internet: www.olum.cz

 • Jihomoravské dětské léčebny, příspěvkové organizace.
  www.detskelecebny.cz
  • Dětská léčebna Křetín 
   E-mail: 
   Internet: www.detskelecebny.cz/kretin
  • Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
   E-mail: 
   Internet: www.detskelecebny.cz/ostrov
  • Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice 
   E-mail: 
   Internet: www.detskelecebny.cz/boskovice

 

Ozdravovny:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov www.soltrutnov.cz

 

 • Dětská ozdravovna Dvůr Králové n/L - Království III  
  E-mail: 
  Internet: www.ozdravovnakralovstvi.cz
 • Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou - Karkulka
  E-mail: 
  Internet: www.ozdravovnapec.cz
 • Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou - Mělnická bouda
  E-mail: 
  Internet: www.ozdravovnapec.cz
 • Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn - Bedřichov
  E-mail: 
  Internet: www.ozdravovna.cz
 • Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn - Svatý Petr
  E-mail: 
  Internet: www.ozdravovnasp.cz