Neodkladná péče

  • V případě akutní potřeby lékařského ošetření nesmí být pojištěnec poskytovatelem zdravotních služeb (ani nesmluvním) odmítnut a musí být ošetřen bez požadování jakékoliv úhrady.

 

  • Účelem neodkladné péče je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které

    • bezprostředně ohrožují život,
    • by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví,
    • způsobují náhlou nebo intenzivní bolest,
    • způsobují náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.