RBP se dohodla na úhradách za ošetřovatelskou péči v zařízeních sociálních služeb

1. února 2019, 08:40

 

Ostrava (30. leden 2019) RBP, zdravotní pojišťovna a odborná společnost Gratia futurum 913 se za účasti Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR dohodly na podmínkách úhrad za ošetřovatelskou péči, která bude klientům zdravotní pojišťovny RBP poskytována v roce 2019 v pobytových zařízeních sociálních služeb (PZSS).

 

Uzavřením této dohody byla zachována kontinuita s předchozími obdobími a dále posílena stabilita systému úhrad zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce, kteří jsou klienty domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářů.

 

„Protože neustále roste počet lidí, kteří tyto služby potřebují, považuji uzavření dohody za velmi důležité.  Jsem rád, že se shodu s odbornou společností podařilo najít velmi rychle,“ uvedl ředitel pro smluvní vztahy a správní řízení RBP Václav Janalík.

 

Protože úhradu za zdravotní služby poskytované PZSS úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR neupravuje, konkrétní podmínky si tak individuálně pro každý kalendářní rok musí sjednat jednotlivé zdravotní pojišťovny se zástupci poskytovatelů. Nový dodatek pro rok 2019 už podle ředitele Janalíka zohledňuje nový bonifikační výkon za nepřetržitý provoz zdravotních sester a rovněž podmínky vykazování výkonů ošetřovatelské péče praktickými sestrami. Návrh úhradového dodatku na rok 2019 začne RBP rozesílat poskytovatelům v nejbližších dnech.

 

„Chtěl bych RBP poděkovat za konstruktivní přístup a porozumění k potřebám pojištěnců - seniorů, o které se poskytovatelé pobytových sociálních služeb starají,“ okomentoval výsledek oboustranného  jednání zástupce odborné společnosti Gratia futurum 913 Radek Žádník.

 

 

Ivo Čelechovský

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny