RBP vrátila svým pojištěncům doplatky za léky přes 11,5 milionu korun

11. prosince 2018, 11:25

 

Uvedená částka se týká prvních devíti měsíců letošního roku a celkem 13 tisíc pojištěnců RBP. Největší skupinu tvořili lidé ve věkové kategorii nad 70 let s ročním limitem 500 korun. Těm, kteří tuto částku překročili, Revírní bratrská pokladna vrátila přes 9 milionu korun. Druhou nejpočetnější skupinou byly děti a mládež do 18 let a senioři od 65 – 70 let, pro které je na započitatelné doplatky stanoven roční limit 1 000 korun.  V tomto případě vrácená částka přesáhla 2 miliony korun.

Nejvyšší limit 5000 korun má v pořadí třetí skupina - pojištěnci od 18 do 65 let věku. U nich se jednalo o celkovou vrácenou částku za tři čtvrtletí 2018 ve výši půl milionu korun. Doplatky se všem pojištěncům vyplácejí do 60 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. To znamená, že za poslední čtvrtletí 2018 budou klientům RBP uhrazeny v průběhu února příštího roku.

 

Ivo Čelechovský,

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny