Výkonný ředitel Antonín Klimša podepsal za zdravotní pojišťovnu RBP memorandum o hemodialyzační péči pro rok 2019

11. října 2018, 07:33

 

Uvedený materiál vznikl na základě potřeby upravit některé úhradové mechanismy za hemodialyzační péči, a to s ohledem na další zkvalitňování a následné zhodnocení poskytované péče a v neposlední řadě i pro další motivaci poskytovatelů této lůžkové péče.

Podle ministra Vojtěcha je nezbytné, aby nemocnice pravidelně předávaly potřebná data pro účely vyhodnocení kvality poskytovaných služeb a tím umožnily bonifikaci nejkvalitnějších poskytovatelů. To by pro pacienty mělo zajistit zlepšení kvality této služby.

 

Společné Memorandum v pondělí 8. října vedle ředitelů všech zdravotních pojišťoven a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha podepsali i výkonná předsedkyně Asociace nemocnic České republiky Jaroslava Kunová a předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich.

Signatáři memoranda se mimo jiné dohodli na tom, že pro poskytovatele lůžkové péče poskytující hemodialyzační péči v rámci ambulantní péče bude hodnota bodu stanovena ve výši 0,92 Kč, s výjimkou některých specifických výkonů podle seznamu, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,77 Kč. Další navýšení hodnoty bodu pak nastane v případech, kdy poskytovatel bude referovat výsledky o poskytnuté hemodialyzační péči do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) České nefrologické společnosti, o. s. za přesně specifikovaných podmínek.

 

Zástupci všech stran se současně shodli na tom, že tento mechanismus úhrady se nebude vztahovat na případy hospitalizací.

 

Ivo Čelechovský,

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny