14. listopad je ve světových kalendářích ve znamení Diabetes mellitus

13. listopadu 2018, 14:51

 

Jen v České republice se cukrovka týká více než 1 milionu osob a každoročně jejich počet narůstá.  Díky nezdravému životnímu stylu a některým novodobým civilizačním návykům paradoxně i u malých dětí a mládeže, tedy bez přímé vazby na dědičnost.

Podle zdrojů ze zdravotnické ročenky ČR z roku 2016 trpí tímto onemocněním přes 861 500 Čechů, ale dalších 300 000 o své nemoci dosud neví. U 92 % pacientů jde o cukrovku 2. typu. Diabetiků 1. typu je v Čechách standardně kolem 6 %, zbytek tvoří tzv. sekundární typ diabetu“, říká vedoucí lékařka diabetologického centra Městské nemocnice Ostrava Jitka Homolová.

Její slova o nárůstu pacientů s cukrovkou a s tím souvisejících nákladech na jejich léčbu potvrzují i statistiky Revírní bratrské pokladny.

 

„Zatímco v roce 2007 jsme uhradili léčbu, léky a náklady na zdravotnické pomůcky 18 tisícům pacientů s diabetem z řad klientů RBP ve výši 116 milionů korun, za deset let – tedy v roce 2017 se jejich počet skoro zdvojnásobil na 32,5 tisíce. Výdaje za jejich léčbu, léky a pomůcky pak vzrostly na 282 milionů korun,“ uvedl v reakci mluvčí RBP Ivo Čelechovský. Současně doplnil, že i rok 2018 opět vykazuje nárůst, když za prvních 9 měsíců už byla profinancována poskytnutá péče 31 tisícům cukrovkářů v hodnotě 190 milionů korun.

 

Cukrovka je chronické onemocnění způsobené absolutním nebo relativním nedostatkem inzulinu, které vede k rozvoji chronických komplikací. Ty postihují jak cévy malého kalibru, tak cévy velké. Podle toho způsobují i specifické komplikace.

 

Mikrovaskulární (malé) komplikace postihují zejména cévy oka, tepny ledvin a cévy dolních končetin. To může vést až ke slepotě, k selhávání ledvin a k hemodialýze. V případě nohou obávaný stav označovaný jako syndrom diabetické nohy pak nezřídka končí amputací periferních částí dolních končetin. Naproti tomu makrovaskulární tepenné komplikace diabetu stručně řečeno urychlují rozvoj aterosklerózy,“ upřesnila MUDr. Homolová.

 

Za předpokladu včasné diagnostiky cukrovky a zahájení léčby, jejíž nedílnou součástí je obvykle změna stravovacího i pohybového režimu pacienta, lze onemocnění na dlouhá léta stabilizovat a zpomalit a zejména zcela zabránit rozvoji obávaných chronických komplikací diabetu.

 

Je ale dobré vědět, že…

normální hladina krevního cukru na lačno se u zdravého člověka pohybuje pod 5,6 mmol/l. Jsou-li tyto hodnoty naměřené kdykoliv během dne opakovaně vyšší nad 7.0 mmol/l, je diabetes mellitus potvrzen. Podle naměřených hodnot lékaři následně rozlišují několik skupin cukrovky. Nejběžnější formou je Diabetes mellitus 2. typu, který je řazen mezi tzv. civilizační choroby. Je často spojen s nadváhou či obezitou a v případě genetické dispozice k jeho vzniku a rozvoji přispívají zejména nesprávné stravovací návyky, nepravidelná strava chudá na vlákninu, nadbytek jídla, skládající se zejména z druhotně zpracovaného masa (např. uzeniny, paštiky, hamburgery, apod.) a také nedostatek pohybu. Preventivní měření hodnoty cukru v krvi bude ve svých Stanech zdraví zdarma provádět i RBP.