25 let RBP

8. ledna 2018, 10:13

 

Vůbec se to nechce věřit, že to je již 25 let, od doby, kdy byla zřízena Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. Se završením čtvrtstoletí její činnosti snad stojí za to si připomenout alespoň základní data současné nabídky jejího servisu pro vlastní klientelu.

 

 • RBP je ekonomicky stabilní zdravotní pojišťovnou, která dlouhodobě nemá vůči poskytovatelům zdravotních služeb žádné závazky po lhůtě splatnosti, z čehož vyplývají korektní vztahy mezi poskytovateli a pojišťovnou, resp. jejími pojištěnci.
 • RBP má v přepočtu na 1 pojištěnce ve srovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami dlouhodobě zdaleka nejvyšší rezervy ve fondu, z nějž se hradí poskytnutá zdravotní péče, a dává tak svým klientům i nejvyšší míru jistoty její bezproblémové úhrady.
 • RBP je největší regionální zdravotní pojišťovnou s více jak 430 tisíci pojištěnci.
 • RBP se zaměřuje na formování vztahů mezi klienty a jejich zdravotní pojišťovnou, svůj servis přizpůsobuje využívání všech dostupných a efektivních způsobu komunikace.
 • RBP provozuje jedinečnou aplikaci „MojeRBP“, která nabízí pojištěncům on-line informace o jejich zdraví a celou řadu dalších volitelných služeb.
 • RBP má jako jediná zdravotní pojišťovna pro své klienty nepřetržitě k dispozici bezplatnou informační linku 800 213 213.
 • RBP připravila pro všechny pojištěnce s momentálními zdravotními problémy službu „Telefonní lékař“, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
 • RBP má pro řešení sporů svých pojištěnců s poskytovateli zdravotních služeb zřízenou funkci zdravotního ombudsmana.
 • RBP pravidelně organizuje pro své pojištěnce „Dny zdraví“ při kterých zajišťuje zdravotnická měření.
 • RBP nabízí pojištěncům výhodné pojištění léčebných výloh v zahraničí s limitem plnění do 100 miliónů korun, s možností pojištění v den uzavření pojistky a platností od jednoho dne.
 • RBP nabízí pojištěncům slevy a výhody u více než 267 obchodních partnerů.
 • RBP nabízí jedinečný preventivní a bonusový program, který je určen pro všechny pojištěnce, se specializovanou nabídkou pro jednotlivé věkové kategorie, a to do 6 let, od 7 do 18 let, od 19 do 59 let a od 60 let. Od ledna 2018 došlo k rozšíření nabídky preventivních programů a navýšení objemu finančních prostředků pro tento účel.

 

Vaše RBP