7 otázek k přeregistraci

11. září 2018, 10:25

 

Kdy a jakou formou musím změnu zdravotní pojišťovny nahlásit svému zaměstnavateli? Okamžitě, nebo až po získání nového průkazu pojištěnce? 

Doporučujeme vám zaměstnavateli oznámit změnu zdravotní pojišťovny ihned po podepsání přihlášky. Nejpozději to ale musíte učinit do 8 dnů ode dne změny (v aktuální přeregistraci tedy do 8. ledna 2019), aby mzdová účetní mohla včas zaplatit zdravotní pojištění v souladu se zákonem. Před datem platnosti nové registrace pojištěnec nový obdrží Evropský průkaz zdravotního pojištění s průvodním dopisem. I tento dopis může zaměstnavateli předložit jako doklad o změně pojišťovny. 

 

Stačí přeregistraci k Revírní bratrské pokladně oznámit ošetřujícím lékařům až během návštěvy jejich ambulance, nebo tak musím učinit v předstihu? 

Doporučujeme vám informovat se u svého praktického lékaře (lékaře pro děti a dorost), zda má s naší RBP zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu. Pak stačí, když mu tuto skutečnost nahlásíte nejpozději do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Ostatním lékařům stačí oznámit změnu zdravotní pojišťovny až během první návštěvy. 

 

Co se starou průkazkou bývalé zdravotní pojišťovny? Mohu ji vyhodit, nebo ji musím předchozí ZP vrátit? 

Evropský průkaz zdravotního pojištění má pojištěnec povinnost vrátit původní zdravotní pojišťovně do 8 dnů po datu změny zdravotní pojišťovny.

  

Kdy se po přeregistraci k RBP oficiálně stanu jejím klientem? 

Občané České republiky mohou změnit svoji zdravotní pojišťovnu pouze jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci. Pokud se rozhodnete pro změnu k lednovému datu, přeregistrační formulář musíte podat v období od 1.7 – 30.9. Novým klientem RBP se pak stanete od 1. ledna následujícího roku.

Ale pozor! U dítěte narozeného v příslušném kalendářním roce výše uvedená podmínka jednou za 12 měsíců neplatí. O změnu zdravotní pojišťovny může zákonný zástupce (opatrovník, poručník) požádat už k 1. dni pololetí. Jedním z důvodů je skutečnost, že při narození dítěte rodiče nemají právo na výběr zdravotní pojišťovny. Novorozenec je tak v souladu se zákonem vždy pojištěn tam, kde je pojištěna v den porodu jeho matka. 

 

Mám nárok okamžitě čerpat bonusový program RBP, nebo až po určité době? 

Nárok na příspěvek z preventivních nebo bonusových programů vzniká pojištěnci s pobytem v ČR hned od počátku platného pojištění u RBP. Uznány mu ale budou pouze ty doklady k proplacení, které byly vystaveny nejdříve v tento den.

  

Novou průkazku RBP, zdravotní pojišťovny mi zašlete poštou, nebo si ji musím vyzvednout na některé z poboček? 

Evropský průkaz zdravotního pojištění obdrží pojištěnec poštou. Děje se tak v případě nové registrace i automatické obměně průkazů s končící platností. Podmínkou řádného doručení je platná kontaktní adresa.

   

Co v případě, že budu potřebovat lékaře mimo trvalé bydliště? A jak je to s přímou platbou za provedené úkony? 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zahájila 1. září 2018 provoz nepřetržité asistenční linky pro svoje pojištěnce na čísle 800 213 213. Klientům RBP v rámci celé ČR tak prostřednictvím telefonního operátora zajistí v daném místě ošetření u praktického nebo odborného lékaře, případně v nejbližším zdravotnickém zařízení. Operátor se současně postará o to, aby pojištěncům Revírní bratrské pokladny byla potřebná péče poskytnuta bez finanční úhrady u lékaře i v situacích, kdy se bude jednat o lékaře nebo zařízení, které s RBP doposud nemá uzavřenou smlouvu. Nemělo by tak již docházet k případům, kdy byla po pojištěnci RBP požadována v rozporu se zákonem přímá úhrada.

  

 

Pokud jsme vám neodpověděli na něco, co vás v souvislosti s přeregistrací k RBP zajímá, zavolejte na naši linku 800 213 213

 

 

 

 

Další informace