Zdravotně pojistný plán RBP pro rok 2019

14. prosince 2018, 09:54

 

vykazuje stabilní hospodaření ve všech jednotlivých fondech. Stabilita platí i pro průměrný počet pojištěnců, který se dlouhodobě pohybuje okolo 428 tisíc osob.

 

„Celkové příjmy zdravotní pojišťovny RBP by měly v roce 2019 dosáhnout téměř 12 miliard korun. Procento nárůstu příjmů pojistného oproti roku 2018 je plánováno na 7,6 %, přitom měsíční platba za každého státem hrazeného pojištěnce bude činit 1 018 korun, což představuje meziroční růst o více než 5 %,“ uvádí výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

 

Výdaje pojišťovny na zdravotní péči se budou odvíjet od výsledků dohodovacího řízení mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. „Celková bilance hospodaření RBP by měla být v roce 2019 kladná, kdy očekáváme kladné saldo příjmů a výdajů v řádech desítek milionů. Pojišťovna dlouhodobě funguje bez externích finančních zdrojů a nepředpokládáme žádné závazky po lhůtě splatnosti,“ dodal Klimša.

 

Z fondu prevence chce RBP v roce 2019 vyplatit skoro 72 miliony korun.  Oproti roku 2018 to je více o téměř 20%. V rozpočtu pojišťovny pro příští rok figuruje i posílení nákladů na zdravotní programy, které vzrostou o více než 14%, z letošních 31 milionů na 35 milionů korun. Novou položkou budou například plánované příspěvky k ozdravným přímořským pobytům pro děti nebo lázeňské pobyty pro seniory.

 

„Co se týče investic, ty máme podle položek roztříděny do 3 základních kategorií: provozní investice, stavební investice a investice do informačních technologií. Největší část alokovaných investičních prostředků z celkového objemu 24 milionů korun, bude RBP v roce 2019 směřovat do oblasti IT,“ upřesnil výkonný ředitel RBP.

 

 

Ivo Čelechovský,

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny