Zdravotní pojišťovna RBP má v rámci ČR druhou nejvyšší finanční rezervu na proplácení zdravotní péče

19. října 2018, 10:50

Jak vyplynulo z analýzy Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, zdravotní pojišťovny v České republice nemají vytvořeny významné finanční rezervy pro období možné hospodářské krize. Tyto rezervy napovídají, jak dlouho mohou jednotlivé zdravotní pojišťovny proplácet vykázanou péči za své pojištěnce v případě různých finančních problémů. Z analýzy vyplývá, že 5 ze 7 zdravotních pojišťoven má vytvořeny finanční rezervy umožňující proplácení zdravotní péče na období kratší než 1 měsíc. Pouze dvě zdravotní pojišťovny - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Revírní bratrská pokladna dlouhodobě fungují s vyššími finančními rezervami. Konkrétně Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má rezervy na 37 dnů, zdravotní pojišťovna RBP hospodaří s rezervami na 33 dny.

 

Studie hodnotila zdravotní pojišťovny v osmi kritériích. Vedle finanční rezervy se zaměřila i na výši výdajů na preventivní programy nebo například na kumulativní rozdíl příjmů a výdajů. Hodnotila ale třeba také komfort poskytovaný klientům na základě počtu klientských pracovišť a počtu zaměstnanců.