Rozhodčí orgán RBP ZP

Rozhodčí orgán je správním orgánem pojišťovny příslušným podle zvláštního zákona k rozhodování o:

 

 • odvoláních proti rozhodnutí pojišťovny
 • odstraňování tvrdostí, které se vyskytly při uložení pokuty nebo  vyměření penále nebo přirážky k pojistnému ve výši nad 20.000,00 Kč
 • věcech příslušných mu k rozhodování v prvním stupni

 

Zástupci SR RBP:

 • Ing. Boleslav Kowalczyk – člen

 • Ing. Michal Kuča – člen

 • Rostislav Palička – člen

 

Zástupci DR RBP:

 • Marta Milchová - místopředsedkyně

 • Štefan Pintér – člen

 • Ing. David Vínovský – člen

 

Zástupce MF:

 • Mgr. Martin Škrobánek - člen

 

Zástupce MZ:

 • Mgr. Jindřich Lauschmann - člen

 

Zástupce MPSV:

 • MUDr. Svatopluk Káňa - člen

 

Náhradník MPSV:

 • MUDr. Zdeňka Nohelová 

 

Zástupce RBP:

 • JUDr. Eva Tomášková - předsedkyně