Pro pojištěnce

1. Přehled OSVČ

  • Možnost vyplnění a odeslání formuláře přehledu OSVČ přes portál RBP.

 

2. Přehled vykázané zdravotní péče pojištěnce

  • Možnost vyžádat si výpis individuálního účtu pojištěnce. Tento výpis bude zaslán v textové podobě do schránky klienta na Portál RBP.

 

3. Změna kontaktních údajů

  • Možnost změnit kontaktní údaje pro komunikaci mezi ZP a pojištěncem.

 

4. Elektronická podatelna

  • Možnost libovolného podání (dotaz, žádost, reklamace) s možností přidat soubor jako přílohu (nutný elektronický podpis).

 

5. Anonymní podání

  • Možnost libovolného podání bez možnosti přidat soubor jako přílohu (nevyžaduje elektronický podpis). Velikost tohoto podání je omezena.

 

6. Automatické založení následných certifikátů

  • Možnost založení následných certifikátů bez zásahu administrátora pojišťovny. Je nutné, aby platnost již založeného certifikátu ještě nevypršela. Klient se přihlásí s novým certifikátem. Systém ho upozorní, že tento certifikát nezná a umožní mu přidat nový certifikát. Tuto žádost je nutné podepsat již zavedeným certifikátem.