Pro zaměstnavatele

1. PPPZ - předání přehledu o platbách pojistného zaměstnavatele

 

2. HOZ - hromadné oznámení zaměstnavatele

  • Do formuláře na obrazovce se zadávají údaje shodné s položkami na tištěném formuláři hromadného oznámení zaměstnavatele, resp. v datovém rozhraní hromadného oznámení zaměstnavatele.

 

 

3. Žádost o potvrzení o bezdlužnosti

  • Možnost požadavku o potvrzení o bezdlužnosti. Toto potvrzení bude zasláno klientovi poštou na adresu zadanou v této žádosti.

 

4. Žádost o výpis přehledu o platbách pojistného

  • Možnost požadavku o výpis seznamu podaných přehledů o platbách pojistného zaměstnavatele. Tento výpis bude zaslán v textové podobě do schránky klienta na Portál RBP.


5. Žádost o výpis plateb pojistného

  • Možnost požadavku o výpis seznamu plateb pojistného, jež klient zaplatil RBP. Tento výpis bude zaslán v textové podobě do schránky klienta na Portál RBP.

 

6. Žádost o výpis seznamu zaměstnanců

  • Možnost požadavku o seznam zaměstnanců pojištěných u RBP v zadaném období. Tento seznam bude zaslán v textové podobě do schránky klienta na Portál RBP.

 

7. Elektronická podatelna

  • Možnost libovolného podání (dotaz, žádost, reklamace) s možností přidat soubor jako přílohu (nutný elektronický podpis).

 

8. Anonymní podání

  • Možnost libovolného podání bez možnosti přidat soubor jako přílohu (nevyžaduje elektronický podpis). Velikost tohoto podání je omezena.

 

9. Automatické založení následných certifikátů

  • Možnost založení následných certifikátů bez zásahu administrátora pojišťovny. Je nutné, aby platnost již založeného certifikátu ještě nevypršela. Klient se přihlásí s novým certifikátem. Systém ho upozorní, že tento certifikát nezná a umožní mu přidat nový certifikát. Tuto žádost je nutné podepsat již zavedeným certifikátem.