Balíčky prevence

Preventivní  programy platné od 1.1.2018 

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna nabízí pojištěncům soubory aktivit v hodnotě do 1.000 Kč.

Jsou určeny pro věkové kategorie:

 

Vyberte věkovou kategorii

 


 

 

Čerpání na aktivity označené jako „Bonusy k preventivním programům“ se nezapočítává do uvedeného limitu.

Pro úhradu veškerých aktivit z balíčků preventivní péče i z bonusového programu jsou stanovena pevná pravidla, se kterými Vám doporučujeme se detailně seznámit.

Písemnou žádost spolu s originálem dokladu o úhradě, fotokopií bankovního účtu, případně další doklady můžete předložit osobně nebo je můžete zaslat poštou na nejbližší kontaktní místo.

 

Doporučujeme všem si řádně prostudovat podmínky k proplácení, které jsou uvedeny v "Informace k úhradě zlepšené péče", které jsou nedílnou součástí této nabídky.

Další informace