Cestovní pojištění

Pojištění sjednáte na všech kontaktních místech. 

 

 

 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí  RBP zajišťuje prostřednictvím České pojišťovny, a.s.,

která je z pohledu GDPR i správcem Vašich osobních údajů, které se zpracovávají při sjednání pojistného vztahu. Přesný rozsah jejich zpracování je uveden ve výše uvedených Všeobecných podmínkách, na stránkách České pojišťovny a v karnetech, které po podpisu pojistné smlouvy od nás obdržíte. 

 

 

Cestovní pojištění řeší:

 

 • úhradu léčebných výloh v případě onemocnění nebo úrazu, ve všech případech do limitu 100 miliónů Kč.
 • výplatu pojistného plnění za: 
 • lékařské ošetření,
 • pobyt v nemocnici,
 • léky předepsané lékařem,
 • přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení,
 • asistenční službu,
 • přepravu vážně nemocného nebo zraněného do místa bydliště a repatriaci (převoz zemřelého),
 

 

 • v dále uvedených případech do limitů:
 • ošetření zubů zubním lékařem pro utišení bolesti za jednu pojistnou událost nejvýše do 150 EUR (Evropa), 300 USD (Svět),
 • jednoduché opravy zubních protéz nejvýše do 2.000 Kč,
 • zhotovení ortéz v základním a jednoduchém provedení nejvýše do 10.000 Kč,
 • ubytování a stravování doprovázejícího a přivolaného opatrovníka nebo rodinného příslušníka nejvýše do 3.000 Kč na den, celkem nejvýše 9.000 Kč,
 • náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů nejvýše do 4.000 Kč,
 • náklady na přepravu při zmeškání odjezdu nejvýše do 5.000 Kč, při zpoždění odjezdu doložené náklady nejvýše do 5.000 Kč,
 • odškodnění za zdržení při únosu letadla ve výši  5.000 Kč za den, nejvýše do 20.000 Kč,
 • zprostředkování finanční výpomoci pojištěnému v souvislosti s pojistnou události za podmínky složení protihodnoty v Kč v ČR u asistenční služby pojišťovny nejvýše do částky 25.000 Kč,
 • akutní zhoršení chronického onemocnění, které ohrožuje život - plnění v rozsahu okamžitého nezbytného lékařského zákroku nebo hospitalizace (případně repatriace) nejvýše do 2 dní, a to do výše 50.000 Kč.
 

 

Z tohoto pojištění je hrazeno více nákladů než ze zákonného pojištění, které Vám vyplývá z vlastnictví evropského průkazu zdravotního pojištění.

Z hrazených nákladů jsou to právě náklady na přepravu vážně nemocného nebo zraněného do místa bydliště a repatriace (např. převoz zemřelého) důvodem, proč si sjednat toto pojištění i v případě cestování po zemích EU a vlastnictví mezinárodního průkazu pojištěnce. Zdravotní péče, na kterou má pojištěnec právo z titulu členství ČR v Evropské unii vůbec neřeší uvedený problém a veškeré náklady by nesl pojištěnec.

 

Pojistné je odstupňováno podle jednotlivých oblastí

 • Evropa
  Evropa, Rusko (pouze evropská část po pohoří a řeku Ural), a dále Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko a  ostrovy Středozemního moře.
 • Svět
  Všechny státy světa včetně USA, Kanady a Austrálie
 

 

Pro pojištěnce RBP existují dvě varianty cestovního pojištění

 • GLOBUS

  je jednorázové pojištění na dobu 1 - 364 dní nebo na 365 dní – roční, se speciální zvýhodněnou sazbou je určeno pro všechny věkové kategorie,

 • ODYSSEUS
  je roční pojištění (na 365 dní) na opakované výjezdy, doba jednotlivých cest do zahraničí může trvat maximálně 35 dní, počet těchto cest není omezen, mezi jednotlivými výjezdy musí uplynout minimálně 7 dnů je určeno pro věkovou kategorií od 0 do 69 let včetně.

 

 

 

Další informace