Asistenční služba 

V případě potřeby mají pojištěnci předplacenou Asistenční  službu, kterou zajišťuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: 

       

          Europ Assistance, s.r.o

          Na Pankráci 1658/121, 140 00  Praha 4
          tel.:       +420 221 586 675
          fax:       +420 221 586 100
    
          e-mail:  
          www:    www.europ-assistance.cz

 

Služby poskytované asistenční službou

Asistenční službu je nutno kontaktovat ihned při vzniku pojistné události (úrazu, onemocnění). Vždy postupujte dle jejich rad. Asistenční služba Vám pomůže nalézt nejvhodnější  řešení Vašeho problému a co je nejdůležitější, nebudete mít následné potíže při uplatnění pojistky po návratu.

Pojištění se vztahuje na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav, hranice plnění je určena limitem pojistného plnění. Asistenční služba poté zajistí všechny další potřebné kroky (viz dále).

 • Lékařská asistence – ambulantní
  Zorganizuje lékařskou prohlídku pojištěného v nejbližším zdravotnickém zařízení, návštěvu u lékaře - specialisty či laboratorní a specializované vyšetření, či dopravu lékaře na místo, kde se nachází pojištěný.
  Vystaví platební garanci za ošetření, na jejímž základě realizuje platbu.
 • Hospitalizace
  Zorganizuje přepravu pojištěného do nejbližší nebo svou povahou nejvhodnější nemocnice, dále zorganizuje kontakt s rodinou nebo se zaměstnavatelem pojištěného.
 • Sekundární převoz zraněného / nemocného do nemocnice

  Zorganizuje jeho sekundární převoz do specializované nemocnice.

 • Léky a léčebné pomůcky
  V případě potřeby zajištění léků nebo léčebných pomůcek v zemi pobytu zorganizuje pro pojištěného nákup léků a dále zorganizuje zaslání léků a zdravotního materiálu do místa, kde se pojištěný nachází.
 • Návrat rodinných příslušníků – náhradní ubytování
  Zorganizuje návrat rodinného příslušníka mladšího 15-ti let v doprovodu zletilé osoby.
 • Vyslání rodinného příslušníka (nebo doprovázejícího přivolaného opatrovníka)
  Zorganizuje návštěvu pojištěného jeho rodinným příslušníkem včetně jeho dopravy, případně ubytování rodinného příslušníka pojištěného v příslušném ubytovacím zařízení.
 • Repatriace zraněného / nemocného do vlasti

  Zorganizuje jeho návrat do místa trvalého bydliště v České republice.

 • Repatriace tělesných ostatků, obstarání kremace nebo pohřbu v místě
  V případě úmrtí zorganizuje přepravu tělesných ostatků pojištěného zpět do vlasti nebo zpopelnění a přepravu urny na místo pohřbení v tuzemsku nebo pohřeb v zemi pojistné události.
 • Přeprava k zastupitelskému úřadu
  Zorganizuje pojištěnému přepravu z místa pobytu v zahraničí do místa nejbližšího zastupitelského úřadu a zpět v případě, že došlo ke ztrátě nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události z pojištění.

 

Řešení škodních událostí

Veškeré tiskopisy o škodních událostech lze stáhnout ze stránek České pojišťovny zde,  nebo je obdržíte na všech kontaktních místech RBP nebo obchodních místech České pojišťovny.

 

 • Vyplněné formiláře a škodné události se zasílají na adresu:
  Česká pojišťovna, a.s.,
  PO BOX 305,
  601 00 Brno

  +420 241 114 114 - je infolinka ČP na které si můžete ověřit průběh řešení Vaši pojistné události. Je nutno si uvědomit, že obvyklá délka od podání žádosti do vyřešení a uskutečnění plnění je cca 60 dnů, maximálně 90 dnů.