Rady na cestu

  • Nezapomeňte si na cestu vzít pojistnou smlouvu.
  • V případě pojistné události, kontaktujte asistenční službu a postupujte dle jejich rad.  

  

Podrobné informace Vám ochotně poskytnou a sjednání samotného pojištění léčebných výloh v zahraničí provedou pracovníci kteréhokoliv kontaktního místa RBP.

V případě kdy nestihnete navštívit výše uvedená kontaktní místa, lze toto pojištění uzavřít elektronicky přes internet. Podrobnosti naleznete na  Cestovní pojištění on-line. 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí  RBP, zdravotní pojišťovna zajišťuje prostřednictvím České pojišťovny, a.s.