Preventivní program

Preventivní  programy platné od 1.1.2019 

 

RBP, zdravotní pojišťovna nabízí pojištěncům finanční příspěvky v hodnotě do 1.000 Kč.

Jsou určeny pro věkové kategorie:

 

Vyberte věkovou kategorii

 


 

 

Čerpání příspěvků na „Bonusy"  se nezapočítává do  výše uvedeného limitu finančního příspěvku.

Pro úhradu veškerých příspěvků z preventivního programu jsou stanovena pevná pravidla, se kterými Vám doporučujeme se detailně seznámit.

Písemnou žádost spolu s originálem dokladu o úhradě, fotokopií bankovního účtu, případně další doklady můžete můžete zaslat poštou nebo předložit osobně na nejbližší kontaktní místo.

 

Doporučujeme všem si řádně prostudovat podmínky k proplácení, které jsou uvedeny v "Informace k úhradě zlepšené péče", které jsou nedílnou součástí této nabídky.

Další informace