Slevový program

Přinášíme Vám program slev, který byl aktualizován v srpnu 2018.

 

 

 

 

Zájemci o uzavření smlouvy o spolupráci na Slevovém programu RBP mohou písemně požádat o uzavření smlouvy.

 

 

  • v současné době jsme na našem webu opětovně aktualizovali Slevový program RBP.
  • zvláště upozorňujeme na slevy poskytované v některých českých lázních na léčebné procedury nebo ubytování. Nově bude uzavřena slevová smlouva s Lázněmi Piešťany a Smrdáky.

 

Slevový program RBP představuje komplex služeb a zboží, které umožní pojištěncům RBP při jejich čerpání nebo nákupu získat slevu z ceny či jiné zvýhodnění poskytované partnerem zařazeným do tohoto programu.

  • jedná se většinou o slevu z ceny, poskytnutí speciální výhody, dárečku či jinou zákaznickou výhodu dle rozhodnutí partnera
  • veškeré slevy a zvýhodnění jsou poskytovány samotným partnerem na základě jeho svobodného rozhodnutí a RBP je nefinancuje z vlastních zdrojů
  • nárok na výhody vyplývající ze Slevového programu RBP mají pouze ti pojištěnci RBP, kteří při uplatnění slevy předloží poskytovateli/partnerovi průkaz pojištěnce RBP

 

Požaduje-li pojištěnec uplatnění slevy z ceny, musí tak učinit před její úhradou.

  • slevový program s úplným seznamem partnerů je stabilně zveřejněn na internetové adrese Slevový program RBP
  • slevový program bývá nepravidelně zveřejňován v tištěné podobě.Přes veškerou snahu může dojít k situaci, že informace nebudou po určitý čas aktualizované. V takovém případě RBP nenese žádnou odpovědnost za event. vzniklou újmu či škodu
  • slevy a další výhody vycházejí výhradně z nabídky partnera, který je zodpovědný za jejich poskytnutí v náležitém rozsahu a kvalitě. RBP jejich poskytnutí negarantuje a zároveň ani nenese odpovědnost za kvalitu služeb či zboží. Pojištěnec nemůže po RBP požadovat úhradu slevy, která je inzerována ve Slevovém programu RBP a partner programu ji pojištěnci neposkytl.