Hrazené služby

Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb.

 

 • zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinickofarmaceutická,  léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,
 • poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,
 • přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů
 • odběr krve a tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi,
 • přeprava žijícího dárce do místa odběru, do místa poskytnutí zdravotní péče a zpět a náhrada cestovních nákladů,
 • přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
 • přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,
 • prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,
 • pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
 • zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
 • poskytování zvláštní ambulantní a lůžkové péče,
 • pohotovostní a zdravotnická záchranná služba,
 • preventivní prohlídky,
 • očkování a úhrada léčivých přípravků,
 • péče poskytovaná v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách.