Zpravodaj - Magazín

  • RBP, zdravotní pojišťovna vydává svůj Zpravodaj již od roku 1997.
  • Vychází většinou se čtvrtletní frekvencí a jeho úkolem je seznamovat veřejnost s aktuálním děním v  RBP, zdravotní pojišťovně. Informuje zejména o výhodách pojištění u RBP a způsobu jejich uplatňování, o právech a povinnostech pojištěnců, ale i o aktivitách, které pro ně RBP zajišťuje. 
  • Od  ledna 2019 vychází pod názvem Magazín.

 

 

Aktuální číslo 1/2019

 

   magazin-ts_web.jpg


   

 

       Archiv